Logo Europese Unie

Het Duitse Federale Milieuagentschap (Umweltbundesamt, UBA) heeft in een online bijeenkomst gepleit voor opname van biociden in de Europese Richtlijn duurzaam gebruik van pesticiden (2009/128/EC). Deze richtlijn gaat nu alleen over gewasbeschermingsmiddelen. In de bijeenkomst belichtte het UBA de voordelen van het opnemen van biociden in de genoemde richtlijn.  

Het UBA stelt dat het totale gebruik van biociden toch effecten kan veroorzaken, ondanks de toelating per product. Opname van biociden in de Richtlijn duurzaam gebruik zou een kader bieden voor maatregelen gericht op het totale gebruik. Dit zou bijdragen aan duurzaam gebruik van biociden. Het UBA verwijst hiervoor naar haar position paper uit 2015. De herziening van de Richtlijn duurzaam gebruik van pesticiden is gepland in 2022.