De beschikbaarheid van conserveermiddelen voor verf, lak en lijm op waterbasis krimpt en er zijn weinig alternatieven. Dit volgt uit een onderzoek van het Duitse Federal Institute for Occupational Safety and Health (BAuA).  

Het Duitse instituut deed literatuuronderzoek en nam interviews af met experts over alternatieven voor conserveermiddelen. Watergedragen verf, lak en lijm hebben conserveermiddelen nodig om bederf te voorkomen. De meest gangbare werkzame stoffen hiervoor zijn isothiazolinonen en formaldehyde-releasers. Het gebruik van deze stoffen is de laatste jaren echter aan banden gelegd vanwege respectievelijk sensibiliserende en kankerverwekkende eigenschappen. Uit het onderzoek bleek dat er beperkt alternatieven zijn voor deze stoffen. De ontwikkeling van nieuwe conserveermiddelen laat op zich wachten. Volgens de enquête is dit laatste veelal te wijten aan het lange en dure beoordelingsproces van werkzame stoffen onder BPR, dat innovatie tegengaat. Een hygiënisch productieproces helpt bij het voorkomen van bederf, maar uit de enquête blijkt hier weinig winst meer in te behalen: op veel bedrijven is het productieproces al op dit punt geoptimaliseerd. Om producten voldoende te conserveren worden daarom werkzame stoffen gecombineerd. 

In september 2019 publiceerde het KNB een artikel over de beschikbaarheid van conserveermiddelen in Nederland. Dit artikel vindt u op de website van het Kennisnetwerk Biociden.