Het Duitse Federale Milieuagentschap (UBA; Umweltsbundesamt) roept op tot duurzaam gebruik van chemicaliën. Om deze transitie te stimuleren publiceerde  het UBA een rapport over drijfveren en barrières voor milieuvriendelijk gebruik van biociden bij gemeenten.   

Drijfveren en barrières 

Volgens dit rapport, Environmentally friendly procurement and use of biocides in municipalities staan  onder andere een kleine markt en gebrek aan aanbieders het gebruik van duurzame alternatieven voor biociden in de weg. Ook vormen de hoge kosten van duurzame alternatieven een barrière.  

Strategie voor vermindering 

Het rapport beschrijft verschillende mogelijkheden om de barrières te overkomen. De informatievoorziening over milieuvriendelijke alternatieven en informatie-uitwisseling tussen gemeenten kan beter. Ook moedigt het agentschap gemeenten aan om een strategie te ontwikkelen voor de vermindering van biocidengebruik.  

Eco-labels 

Ook op landelijk niveau moet milieuvriendelijk gebruik van biociden gefaciliteerd worden. De overheid kan volgens het UBA onder andere aanbieders van alternatieven helpen producten op de markt te brengen en eco-labels voor milieuvriendelijke producten te ontwikkelen.