Het gebruik van isothiazolinones als conserveringsmiddel in watergedragen verf staat al enige tijd ter discussie in de Europese Unie. Er zijn zorgen over mogelijke allergische reacties door isothiazolinones. Maar verffabrikanten geven aan dat er problemen ontstaan doordat er te weinig toegelaten werkzame stoffen zijn voor de conservering van watergedragen verf. 

De Europese Commissie heeft aan ECHA gevraagd om een aanpak te ontwikkelen waarmee het risico voor allergische reactie bij isothiazolinones breed beoordeeld kan worden. ECHA heeft aangegeven dat er te veel gegevens missen om dit te kunnen doen. De autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de toelating van biociden hebben onlangs een discussie gevoerd over dit probleem. Op dit moment is er nog geen oplossing. Als mogelijke vervolgstap werd genoemd dat ECHA verder onderzoek kan doen als meer gegevens beschikbaar komen.

Meer informatie over de discussie rondom het gebruik van conserveringsmiddelen vindt u op de website van het Kennisnetwerk Biociden.