Op dinsdag 29 maart 2021 organiseerde het Kennisnetwerk Biociden een webinar over desinfectiemiddelen in de zorg. Het webinar was vooral bedoeld voor adviseurs en inkopers  van desinfectiemiddelen in de zorgsector. Het was het derde webinar in de reeks ‘Desinfectiemiddelen in coronatijd’.

Tijdens dit webinar gaven medewerkers van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)), het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)) en deskundigen infectiepreventie van het Elkerliek ziekenhuis en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)) presentaties.

In deze presentaties gingen de sprekers onder andere in op de regelgeving rondom desinfectiemiddelen en biociden, de regels voor toelating en gebruik van desinfectiemiddelen en de tijdelijke vrijstellingen van desinfectiemiddelen. Ook deelden zij ervaringen uit de praktijk en bespraken zij struikelblokken.

Met ruim 200 deelnemers en een levendige paneldiscussie na afloop van de presentaties was dit webinar een geslaagd event.  Een verslag van het event is hier terug te vinden.