Afvalwater uit ziekenhuizen bevat na behandeling met perazijnzuur tot 99,9% minder antibioticaresistente bacteriën. Dat blijkt uit een onderzoek dat is gedaan in opdracht van het Deense Environmental Protection Agency. Daarmee is dit een veelbelovende techniek om de risico’s van deze bacteriën te verkleinen.

Afvalwater van ziekenhuizen bevat relatief hoge concentraties aan antibioticaresistente bacteriën. Deze bacteriën vormen een risico voor de werknemers van afvalwaterzuiveringsinstallaties en voor het milieu. 

De onderzoekers keken naar de mogelijkheden om de risico’s van deze bacteriën te beperken door het afvalwater van ziekenhuizen te zuiveren bij de bron. Daarvoor hebben ze  getest of perazijnzuur (PAA) geschikt is om deze voorzuiveringsstap uit te voeren. 

Uitgangspunt van het onderzoek is dat het afvalwater uit ziekenhuizen behandeld wordt voordat het gemengd wordt met gemeentelijk afvalwater. Er is gekeken naar verschillende behandelingstijden die representatief zijn voor twee situaties die in Denemarken voorkomen. In de eerste situatie is er een aparte afvoerbuis van het ziekenhuis naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Er is dan sprake van een langere verblijftijd van het water in de buis, waardoor een langere behandelingstijd mogelijk is. In de tweede situatie loost het ziekenhuis op de gemeentelijke riolering en is er sprake van een kortere behandelingstijd. De aanwezigheid van antibioticaresistente bacteriën nam met 99,9% af bij dosering van 50 mg PAA per liter en een behandeltijd van 20 minuten. Dit gebeurde ook bij een dosering van 75 mg PAA per liter en een behandeltijd van 2 minuten.  

De onderzoekers bekeken ook welke afbraakproducten van PAA hierbij ontstaan. PAA bleek snel af te breken als gevolg van de grote hoeveelheid organisch materiaal in het afvalwater. Daarom zijn er geen afbraakproducten van PAA teruggevonden na de behandeling.

Conclusie van het onderzoek is dat PAA een veelbelovende techniek is om de risico’s van antibioticaresistente bacteriën te beperken. Het volledige onderzoeksrapport (REBAHS Disinfection of antibioticresistant bacteria in hospital wastewater) is in te zien.