De Deense EPA Environmental Protection Agency (Environmental Protection Agency) (Environmental Protection Agency) heeft een richtlijn gepubliceerd over het gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen ratten en muizen (rodenticiden). Het doel is het gebruik van de groep van de anticoagulantia te verminderen. In eerste instantie moet daarom een ander type rodenticide worden ingezet.

Bij de inzet van rodenticiden, moet als eerste cholecalciferol (een soort vitamine D) worden toegepast, dat sneller werkt dan anticoagulantia. Als dat onvoldoende werkt, kan men vervolgens anticoagulantia gebruiken. Als eerste moeten dan coumatetralyl of chlorophacinone worden ingezet, omdat deze anticoagulantia de minste risico’s met zich meebrengen. Als ratten resistent blijken te zijn tegen deze stoffen, moet de plaagdierbeheerser overstappen naar de toepassing van brodifacoum, flocoumafen of difethialone. Naar de Deense richtlijn (in het Deens).