Het Deense agentschap voor milieubescherming (Miljøstyrelsen) verstrekt subsidies aan midden- en kleinbedrijven ( MKB Midden- en kleinbedrijf (Midden- en kleinbedrijf)) die een producttoelating aanvragen voor biociden met werkzame stoffen uit Annex I van de biocidenverordening. Dit kondigde het Deense agentschap onlangs aan op haar website (Deenstalig).  

Voor het MKB Midden- en kleinbedrijf (Midden- en kleinbedrijf) dekt de subsidie tot 60% van de kosten voor de aanvraag van een toelating. Voor nog kleinere bedrijven kan de subsidie oplopen tot 80%. Ook zijn er subsidies voor de aanvraag voor opname van werkzame stoffen in Annex I van de biocidenverordening. Deze kunnen oplopen tot 100% van de kosten. Annex I bevat werkzame stoffen met een laag risicoprofiel. Biociden met deze werkzame stoffen komen in aanmerking voor een vereenvoudigde toelatingsprocedure. De deadline voor subsidieaanvragen is 1 oktober 2021.