De Deense Environmental Protection Agency ( EPA Environmental Protection Agency (Environmental Protection Agency)) heeft een campagne gelanceerd om voorlichting te geven over biocidengebruik. De EPA probeert hiermee consumenten bewust te maken van wat biociden zijn en hoe je deze veilig toepast.  

De campagne, genaamd 'Think!...before you use everyday products containing poison' (denk na voordat je producten gebruikt die gif bevatten), bestaat uit een muziekvideo, een app en een webpagina (allen in het Deens) waarmee de EPA consumenten voorlicht. Hierin is informatie te vinden over huishoudelijke producten waarvan consumenten zich niet bewust zijn dat het biociden zijn. Naast informatie over veilig gebruik maakt de campagne duidelijk hoe je verpakking van biocideproducten juist sorteert bij het afval.