Sommige biociden zijn (mogelijk) giftig voor bijen. Deze krijgen een waarschuwingszin op het etiket. Dit besloot het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) onlangs als tussenoplossing, zolang de discussie binnen de Europese Unie (EU Europese unie (Europese unie)) hierover nog loopt.  

ECHA werkt samen met een aantal lidstaten - waaronder Nederland - aan een guidancedocument om de risico's van biociden voor bijen en andere bestuivers te beoordelen. In december besloten de bevoegde autoriteiten van de EU Europese unie (Europese unie) dat er alvast een waarschuwingszin moest komen op het etiket van producten waarvoor wetenschappelijk bewijs is voor de risico's voor bijen. Binnen de EU loopt de discussie nog welke producten dit zijn. Het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) voert de eis voor de waarschuwingszin nu in voor producten met stoffen waarvan al bekend is dat die toxisch zijn voor bijen. Zoals een aantal neonicotinoïden. Maar ook voor producten binnen PT18 op basis van andere werkzame stoffen met mogelijk soortgelijke risico's.