Vlag van de Europese Unie

Het thema voor de Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)-relatiedag dit jaar is: ‘Het Ctgb in Europa’. Er komen sprekers van de Europese Commissie en EFSA. Zij zullen een beeld schetsen van de ontwikkelingen in het beoordelingskader voor respectievelijk biociden en gewasbeschermingsmiddelen. Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven presenteren hún visie en alle deelnemers krijgen de gelegenheid te reageren tijdens een interactieve lunch. Natuurlijk biedt de relatiedag u alle ruimte om te netwerken, bijvoorbeeld tijdens de receptie na afloop.