De website Waarzitwatin.nl bevat sinds kort een pagina over handgels. Deze pagina geeft informatie over cosmetische handgels voor het schoonmaken van handen en over desinfecterende handgels.

Met handgel (handalcohol) kun je je handen schoonmaken of desinfecteren zonder water en zeep. De website legt uit wanneer je handgel kunt gebruiken. Door de coronacrisis is het gebruik van handgel door consumenten enorm toegenomen. De webpagina licht toe wat het verschil is tussen cosmetische en desinfecterende handgels. Daarnaast staat vermeld wat de werkzame stoffen in desinfecterende handgel kunnen zijn en hoe je dit type handgel kunt herkennen.

Waarzitwatin

Waarzitwatin is een website voor consumenten met begrijpelijke, eerlijke en onafhankelijke informatie over chemische stoffen in producten. Waarzitwatin bevat ook informatie over andere biociden: middelen tegen muggen (en teken), inclusief een pagina over DEET, en rodenticiden (muizengif). Op de website worden per product verschillende chemische stoffen toegelicht. De website gaat dieper in op de toepassing, toxiciteit (schadelijkheid) en eventuele risico’s van een stof. De informatie gaat ook over wat er op etiketten staat en over relevante wet- en regelgeving.