vrouw doet mondkapje op

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakte begin deze maand bekend dat er meer kennis nodig is om de veiligheid van chemische stoffen in niet-medische mondkapjes te kunnen beoordelen. De uitkomsten van deze verkennende studie publiceerde het RIVM in een briefrapport

Met biociden behandelde voorwerpen 

Aan mondkapjes zijn soms stoffen toegevoegd waarvan de fabrikant beweert dat ze de beschermende functie van mondkapjes verbeteren. Bijvoorbeeld omdat deze mondkapjes antibacterieel en/of antiviraal zouden werken. Het kan gaan om toevoegingen van stoffen als (nano)zilver, (nano)koper, titaniumdioxide of grafeen. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) concludeert dat er nog te weinig informatie beschikbaar is om te kunnen beoordelen of mondkapjes met antimicrobiële claims veilig zijn. Het toevoegen van deze chemische stoffen aan mondkapjes heeft geen functie in het verbeteren van de filterende werking. Mogelijke schadelijke effecten ervan zijn niet uit te sluiten. Als deze stoffen worden toegevoegd om de mondkapjes een antibacteriële of antivirale werking te geven, dan zijn de mondkapjes met biociden behandelde voorwerpen. Dan moeten de mondkapjes voldoen aan de regels van de Biocidenverordening. 

Desinfecterende sprays 

Verder blijkt dat sommige mensen hun mondkapjes behandelen met desinfecterende sprays of etherische oliën. Zo willen zij de houdbaarheid van mondkapjes verlengen of deze frisser laten ruiken. Voorbeelden van de stoffen die in desinfecterende sprays voorkomen zijn: isopropanol, ethanol, benzalkoniumchloride, alkyl (C12-C16) dimethylbenzylammonium, (nano)zilver, (nano)koper of nano-titaniumdioxide. Het is vaak onduidelijk in welke concentraties de stoffen voorkomen.  Ook is onduidelijk of de stoffen vrij kunnen komen uit de behandelde mondkapjes. Het is mogelijk dat mensen de stoffen in de desbetreffende sprays inademen tijdens het sprayen of tijdens het dragen van een behandeld mondkapje. Desinfecterende sprays zijn biociden. Daarom hebben deze sprays een toelating nodig. De desinfecterende sprays uit de inventarisatie beschikten niet over een toelatingsnummer. Zijn desinfecterende sprays niet toegelaten tot de Nederlandse markt? Dan zijn ze niet beoordeeld op veiligheid en werkzaamheid. Het RIVM raadt het gebruik ervan daarom af. 

Vervolginformatie 

Op dit moment doet Sciensano in België onderzoek naar de eventuele gezondheidseffecten van (nano)deeltjes in mondkapjes. Vormen mondkapjes waar zilver- en titaniumdioxidedeeltjes in zitten een risico voor de volksgezondheid?  

Meer informatie over mondkapjes vind je ook terug op de website Waarzitwatin