Het European Centre for Disease Prevention and Control ( ECDC European Centre for Disease Prevention and Control (European Centre for Disease Prevention and Control)) voerde een literatuurreview uit naar de biocideresistentie van muggen, zandvliegen, steekmuggen en teken. Het onderzoek gaat over de periode 2000-2021. De studie laat zien dat biocideresistentie in opkomst is bij insecten die ziekten kunnen overdragen.

De meeste gegevens zijn beschikbaar over resistentie bij muggen. Voor de bestrijding van volwassen muggen bevestigen meerdere studies resistentie tegen deltamethrin en permethrin. Veel van de beoordeelde studies (zowel in de EU Europese unie (Europese unie) als in aangrenzende landen) beschrijven ook resistentie tegen werkzame stoffen die niet zijn goedgekeurd in de EU.  

Resistentie tegen twee goedgekeurde werkzame stoffen 

Twee goedgekeurde werkzame stoffen worden vaak gebruikt voor de bestrijding van muggenlarven. Dit zijn diflubenzuron en twee Bti-stammen (Bacillus thuringiensis israelensis). Resistentie tegen diflubenzuron werd ontdekt in een van de tien geteste Griekse Culex pipiens-populaties. Bij drie van de tien Griekse Culex pipiens-populaties werd resistentie tegen Bti ontdekt.  

Monitoring biocideresistentie van vitaal belang 

De literatuurreviewstudie concludeert dat monitoring van biocideresistentie van alle goedgekeurde werkzame stoffen voor gebruik in de EU van vitaal belang is. Zo kan worden beoordeeld of de stoffen nog kunnen worden ingezet voor de bestrijding van vectoren. Dit zijn geleedpotigen die een ziekteverwekker kunnen overbrengen. 

Meer informatie?  

Bekijk het ECDC-rapport