Op maandag 2 november 2020 vond een Algemeen Overleg (AO) plaats in de Tweede Kamer. Dit is een overleg van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over gewasbeschermingsmiddelen met de minister van LNV en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)). In dit overleg was er ook aandacht voor biociden.

Naast tal van onderwerpen over gewasbeschermingsmiddelen stonden ook drie onderwerpen over biociden op de agenda.

Als eerste kwam de beleidsreactie van de Europese fact-finding mission biociden aan de orde. Zie het KNB artikel van 17 juni 2020 over deze beleidsreactie en links naar de brief en het rapport van de Europese Commissie. Hierover stelden de Kamerleden geen vragen.

Ook de beleidsreactie op het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-rapport over geïntegreerde knaagdierbeheersing was geagendeerd. Zie het KNB artikel van 19 maart 2020 over dit RIVM rapport en het KNB artikel van 5 november over de beleidsreactie. Een Kamerlid vroeg zich af of alle oplossingsrichtingen die het RIVM-rapport aandraagt ook worden opgepakt. De staatssecretaris van IenW ging in haar antwoord in op de Werkgroep IPM Integrated Pest Management (Integrated Pest Management) Knaagdierbeheersing die alle oplossingsrichtingen oppakt. Hiernaast kreeg de cursus  voor agrariërs voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen knaagdieren vanaf 2023 volgens IPM en bedrijfscertificering aandacht. De minister van LNV stelde dat de drempel voor boeren niet te hoog moet zijn, om deze cursus te volgen.

Tot slot stond ook het particulier gebruik van azijn tegen onkruid en groene aanslag op de agenda, een onderwerp dat zowel een raakvlak heeft met gewasbeschermingsmiddelen als biociden. Een KNB artikel hierover stond op 7 januari 2020 in de KNB nieuwsbrief. Een Kamerlid vroeg naar de grootschalige verkoop van bijvoorbeeld azijn. De staatsecretaris van IenW stelde dat er wordt opgeroepen om geen azijn te verkopen aan particulieren als bestrijdingsmiddel.

Als u precies wilt weten wat er is gezegd tijdens het AO, kunt u dit hier terugluisteren.