In Frankrijk krijgen jaarlijks steeds meer mensen te maken met vergiftiging door biociden tegen bedwantsen. Het Franse instituut ANSES pleit daarom voor het gebruik van niet-chemische bestrijdingsmethoden.  

Vergiftiging mogelijk door verkeerd gebruik biociden  

Bedwantsen zijn lastig te bestrijden. Vaak worden daarom insecticiden gebruikt. Volgens onderzoek van het Franse overheidsinstituut Anses waren er in de afgelopen 15 jaar 1056 gevallen van vergiftiging door het gebruik van biociden tegen bedwantsen. In 12 gevallen ging het om een ernstige vergiftiging. Eén persoon is hierdoor overleden. Vergiftiging met biociden vindt vaak plaats door het gebruik van illegale producten en het niet opvolgen van de gebruiksinstructies.  

Wat zijn bedwantsen 

Bedwantsen zijn kleine insecten die in bedden, beddengoed of kleding kunnen leven. Ze leven van bloed en bijten mensen, maar verspreiden geen ziektes. Wel kan de beet leiden tot jeuk en allergische reacties. Het is niet bekend hoe vaak bedwantsen voorkomen in Nederland. In Frankrijk kreeg 7% van de bevolking tussen 2016 en 2020 te maken met deze insecten. 

Niet-chemische alternatieven 

Vergiftiging komt vaak door verkeerd gebruik van het biocide. Daarom adviseert Anses om eerst om bedwantsen met niet-chemische middelen te bestrijden. Als dat niet werkt, dan raden ze aan een professional te raadplegen voor het gebruik van biociden. In alle gevallen is het belangrijk om goed te gebruiksaanwijzingen op te volgen om het risico op vergiftigingen te verkleinen. Met name het opvolgen van de tijdsduur waarin de ruimte niet betreden mag worden na behandeling is hierbij belangrijk. 

Situatie in Nederland 

Of en hoe vaak er in Nederland sprake is van vergiftigingen door het gebruik van biociden tegen bedwantsen is niet bekend. Wel is er één incident uit 2018 bekend waarbij twee personen onwel werden na het gebruik van aluminiumfosfide tegen bedwantsen. 

Meer weten over de (niet-chemische) bestrijding? Lees het nieuwsbericht van Anses of het originele bericht (in het Frans).