De Zweedse toezichthouder op chemische stoffen (Kemi) heeft onderzocht of met biociden behandelde voorwerpen in Zweden voldoen aan de regels uit de Biocidenverordening. Een groot deel van de onderzochte artikelen bleek niet aan deze regels te voldoen.

Volgens Kemi is er bij 59 van de 74 onderzochte producten iets niet in orde. Vaak was er wel een claim voor een biocidale werking, maar dan ontbrak bijvoorbeeld de werkzame stof op het etiket. Soms was het etiket inhoudelijk in orde, maar niet in het Zweeds opgesteld, terwijl de Biocidenverordening dit wel vereist. Kemi vond het niet voldoende als een QR code op het etiket leidde naar de verplichte informatie. Soms stond er op het artikel geen biocidale claim, maar op de website wel. Er was maar één behandeld voorwerp met een niet toegestane werkzame stof.

Volgens Kemi is er veel gebrek aan kennis over de Biocidenverordening en de regels voor voorwerpen die met biociden zijn behandeld. Het Kemi-rapport is alleen beschikbaar in het Zweeds. Tijdens het KNB Event over behandelde voorwerpen in de textielbranche bleek ook dat veel betrokken nog niet op de hoogte zijn van de regels voor met biociden behandelde voorwerpen.