De NOS publiceerde op 11 maart 2019 een nieuwsbericht over antifouling. Het onderwerp kwam die dag ook aan de orde in het radioprogramma ‘Radio 1 Journaal’. Ook ECHA besteedde in haar nieuwsbrief van februari 2019 aandacht aan antifoulling.

In het bericht van de NOS ligt de nadruk op de emissie van koper en zink naar het oppervlaktewater uit de huidige aangroeiwerende bootverf. Het artikel noemt een aantal mogelijke alternatieven die milieuvriendelijker zijn. De overstap naar dergelijke alternatieven vraagt een behoorlijke investering. Een onafhankelijke test die aantoont dat de alternatieven goed werken zou watersporters hierbij helpen.

ECHA

In de laatste nieuwsbrief heeft ECHA ook aandacht besteed aan antifouling. Het bericht van ECHA gaat in op de uitdaging om watersporters zover te krijgen dat ze overstappen op milieuvriendelijkere oplossingen voor antifouling. De hierover in Rotterdam gehouden workshop in oktober 2018 komt aan de orde en ook de uit te voeren onafhankelijke test gericht op beoordeling van de werkzaamheid van alternatieve antifoulings.