Het gebruik van rodenticiden wordt steeds meer aan regels gebonden. Daarom adviseert het Bureau Erkenningen om de licentie voor KnaagdierBeheersing op Agrarisch bedrijf (KBA) los te koppelen van de licentie gewasbescherming.

Vanwege de gevaren van rodenticiden is het overheidsbeleid erop gericht om het gebruik terug te dringen. Tegelijkertijd moeten ratten wel beheerd worden. Daarom een IPM Integrated Pest Management (Integrated Pest Management)-aanpak die uitgaat van het voorkómen van ratten, het bestrijden zonder gif en in het uiterste geval: gecontroleerd toepassen van rodenticiden.

In deze aanpak hebben agrariërs nu nog de mogelijkheid om zelf rodenticiden aan te schaffen en toe te passen. Hierbij is voorlopig minimaal een licentie KBA noodzakelijk. Vaak is deze licentie gekoppeld aan een licentie gewasbescherming.

Vanwege de verwachte veranderingen bij het gebruik van rodenticiden wordt agrariërs aangeraden om de koppeling tussen de licentie gewasbescherming en licentie KBA op te heffen. Beide licenties kunnen onafhankelijk van elkaar blijven bestaan of vervallen.

De eisen voor verlengen veranderen niet.

Als de koppeling in stand blijft, moeten  alle benodigde kennisbijeenkomsten worden gevolgd. Bij een gekoppelde licentie moet dus ook de kennisbijeenkomst KBA gevolgd zijn.

Antoon de Groot, hoofd Bureau Erkenningen, geeft aan dat ontkoppelen eenvoudig kan via www.erkenningen.nl: log in en ga naar het blad [licentie]. Vervolgens kiest u [ontkoppel kba licentie] en volg de stappen. Studiepunten die al zijn behaald, worden bijgeschreven op de ontkoppelde licentie waar ze van toepassing zijn.

Welke eisen in de toekomst gelden is nog niet bekend. Nieuwe eisen voor het gebruik binnen en buiten agrarische bedrijfsgebouwen zijn in ontwikkeling.