Op dinsdag 12 oktober van 14-17 uur organiseert het Kennisnetwerk Biociden het webinar ‘Met Biociden behandeld hout'. U kunt zich hiervoor nu aanmelden. Het KNB wil met het webinar kennis uitwisselen over houtverduurzaming. De sprekers geven vanuit verschillende invalshoeken (sector, beleid en ctgb) uitleg over het onderwerp.  

Veel houtsoorten blijven buiten niet lang goed als ze niet verduurzaamd zijn. Voor die verduurzaming worden meestal biociden gebruikt. Biociden zorgen ervoor dat het hout niet gaat schimmelen en niet wordt aangetast door insecten.  Biociden zitten in consumentenproducten, zoals tuinhout en vlonders. Ze worden daarnaast toegepast in houtproducten in openbare ruimtes, zoals speeltoestellen, picknickbanken, bruggetjes, bouwmaterialen of steigers.   

Onderwerpen die tijdens het webinar aan de orde komen zijn:  

  • Met welke stoffen mag hout worden behandeld en met welke niet;   

  • Hoe kun je deze producten veilig gebruiken en hoe weet je wat wel en niet mag;   

  • Hoe moet je op het hout aangeven dat ze met biociden zijn behandeld;  

  • Hoe gaat het verder met de werkzame stoffen binnen productsoort 8 die ‘Candidates for Substitution’ zijn?  

Voor wie? 

Het webinar is bedoeld voor inkopers, verkopers, brancheorganisaties, producenten, beleidsmakers, handhavers en adviseurs en andere betrokkenen.  

Wanneer?  

Het webinar vindt plaats op 12 oktober van 14:00 tot 17:00 uur.  Aanmelden voor dit webinar kan via dit formulier

Presentaties 

  • Aryan van Toorn (CAF): Verduurzaaamdheid in de fruitteelt  

  • Jan Willem Andriessen (Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)): Met biociden behandeld hout: Regelgeving  

  • Jabik de Boer (ILenT): Treated articles (TA), verantwoordelijkheid en toezicht in de praktijk  

  • Martijn van Velthoven en Andreas Kretzschmar (Troy): Treated wood is sustainable wood  

  • Jaap Tuinstra en Bas Knuttel (ministerie IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)): Uitdagingen voor de toekomst