bruine rat

Op woensdagmiddag 1 juni 2022 vindt de bijeenkomst 'Ratten of Muizen? Een plaag voorkomen doen we samen’ plaats. Deze bijeenkomst, in het kader van World Pest Day, staat in het teken van geïntegreerde knaagdierbeheersing. De bijeenkomst wordt gehouden op het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in Bilthoven. Er is plaats voor 120 deelnemers. U kunt ook online aan deze bijeenkomst deelnemen.  

Voor meer informatie en aanmelden zie Kennis- en Adviescentrum Dierplagen   

U kunt bij uw aanmelding aangeven of u de bijeenkomst zelf wilt bezoeken of online wilt deelnemen. Bij grote belangstelling is het mogelijk dat u van de organisatie te horen krijgt dat alleen nog online deelname mogelijk is.  

De organisatie is in handen van het KAD (Kennis- en Adviescentrum Dierplagen), het Kennisnetwerk Biociden (KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden)), NVPB (Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven), PCN (Pest Control News en PLA..N. (Platform Plaagdierbeheersing Nederland). 

Doelgroepen zijn onder andere gemeentes, woningbouwverenigingen, woningeigenaren, winkelcentra of winkeleigenaren.  

logo's bijeenkomst Ratten of muizen