Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn er veel (hand)desinfectiemiddelen op de markt. Voor bijvoorbeeld de detailhandel, sportscholen en de horeca is niet altijd helder hoe ze hun klanten en personeel kunnen beschermen. Ook is niet duidelijk wanneer desinfectie zin heeft en hoe je op de juiste wijze desinfecteert. Welke middelen mag je gebruiken en hoe herken je die? Hoe juist te handelen?

Voor meer duidelijkheid hierover organiseert het KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden) in december een webinar. Het webinar is bedoeld voor zowel organisaties die desinfectiemiddelen inkopen als de organisaties die de middelen beschikbaar stellen voor hun klanten en medewerkers, zoals (sport)scholen, de horeca en supermarkten. Meer informatie hierover volgt, dus houd de nieuwsbrief in de gaten!