Het KNB organiseert een webinar over desinfectiemiddelen in de zorg. Aanleiding voor het webinar zijn de vrijstellingen voor desinfectiemiddelen die aflopen op 4 maart 2021.

Tijdens de coronacrisis zijn veel desinfectiemiddelen tijdelijk toegelaten tot de Nederlandse markt, in bepaalde gevallen zonder dat ze de toelatingsprocedure hebben doorlopen. De zorgsector maakt mogelijk veel gebruik van deze vrijstellingen. Wanneer deze vrijstellingen in maart aflopen zijn de normale regels vanuit de biocidenverordening weer van kracht.

Het webinar is voornamelijk bedoeld voor adviseurs en inkopers van desinfectiemiddelen in de zorgsector. Met het webinar willen we antwoord geven op diverse vragen. Wat houden de regels voor toelating precies in? En welke middelen mogen vanaf maart nog worden gebruikt? Het webinar is naar verwachting in maart. Meer informatie over de planning en het programma volgt in de komende nieuwsbrieven, dus houd deze in de gaten!