Man desinfecteert handen in winkel

De Inspectie Leefomgeving en Transport ( ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport)) heeft 29 supermarkten geïnspecteerd op juist gebruik van hand- en oppervlaktedesinfectiemiddelen. In 7 van de 29 supermarkten blijkt dat de aangeboden handdesinfectiemiddelen niet voor dit doel zijn toegelaten. Ook ontbraken vaak gebruiksinstructies bij de aangeboden handdesinfectiemiddelen. Onjuist gebruik of het niet opvolgen van gebruiksinstructies leidt tot ineffectieve desinfectie. Ook kan dit zorgen voor schijnveiligheid. 

Oppervlaktedesinfectie 

Sommige supermarkten bieden ook desinfectiemiddelen aan voor winkelwagens of -mandjes. Van de 22 supermarkten die dit aanbieden, gebruikt volgens de  ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport) slechts 1 supermarkt een toegelaten oppervlaktedesinfectiemiddel. Daarnaast worden soms handdesinfectiemiddelen aangeboden voor het desinfecteren van oppervlakten, terwijl die daar niet voor zijn bedoeld. Vaak is er bij oppervlaktedesinfectie een langere inwerktijd nodig van een aantal minuten, wat bij de toepassing op winkelwagens en -mandjes niet realistisch is. Volgens het ILT is het reinigen van oppervlakken met een zeep een geschikt alternatief.  

Toegelaten middelen

Desinfectiemiddelen mogen alleen worden aangeboden als de werkzame stoffen in het product zijn goedgekeurd en de middelen door het  Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) of door ECHA voor het juiste doeleinde zijn toegelaten. De ILT heeft een waarschuwing gegeven aan de hoofdkantoren van de supermarkten die niet de goede desinfectiemiddelen aanboden. Ook wil de ILT duidelijke instructies zien bij de desinfectiepompen of -zuilen, waarop staat dat mensen voldoende desinfectiemiddelen moeten gebruiken en hun handen 30 seconden lang moeten desinfecteren. Eerder adviseerde het  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) ook om rekening te houden met de irriterende eigenschappen van veel (hand)desinfectiemiddelen en deze dispensers niet te plaatsen op ooghoogten van bijvoorbeeld kinderen. Zo kunnen ongewenste blootstellingen voorkomen worden. 

Handen desinfecteren of wassen? 

Het RIVM raadt aan om alleen handdesinfectiemiddelen te gebruiken als er voor langere tijd geen water en zeep aanwezig is om de handen te wassen. Het is in andere gevallen voldoende om contact tussen handen en gezicht te voorkomen en bij thuiskomst handen te wassen.