05 Presentatie RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden) Event antifouling 2017