De stuurgroep Innovatie van het Kennisnetwerk Biociden bracht innovatieplannen, -initiatieven en -kennis bijeen.

Tijdens het KNB symposium in september 2012 hebben de deelnemers zich uitgesproken voor het starten van een werkgroep innovatie en beleid. Naar aanleiding daarvan heeft een klein gezelschap nagedacht over de invulling daarvan. Deze groep bestond uit: Lucas Kalkers (Denka Registrations B.V.), Anton Rietveld (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), Mark Montforts (RIVM), Rob van Ittersum (IenM) en Reinout Hoevenaar (Platform Biociden/Nedefa). Zij formuleerden als primaire doelstelling: voorstellen doen voor een werkbaar en breed gedragen nationaal beleid, gericht op het stimuleren van duurzame innovatie van bestaande en nog te registreren biociden.