Vragen en antwoorden

Webinar van het Kennisnetwerk Biociden  - 12 oktober 2021 

De drie QenA’s geven meer informatie over claims bij behandelde voorwerpen, het nut van openbare raadplegingen en de Helpdesk Behandelde voorwerpen. In de antwoorden wordt verwezen naar meer informatie op Biociden.nl, de overheidswebsite over biociden.

1. Wat is wel en wat is niet een biocideclaim in relatie tot met biociden behandeld hout?

Zoals door ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport) is verteld, is een etiket nodig op met biociden behandeld hout als er een biocide claim is of als dit bij de stofgoedkeuring is opgelegd. Zie voor meer informatie de pagina Behandelde voorwerpen op Biociden.nl. Maar wat is nu precies wel en niet een biocide claim? De claim ‘behandeld hout’ is niet per se een biocidenclaim. Behandeld hout kan ook een thermische behandeling hebben gehad of een behandeling met een beits zonder biociden. Dit geldt ook voor de claim ‘geïmpregneerd’ hout’. Bij impregneren is ook onduidelijk waarmee dit is gedaan. Gebruikers zouden erg zijn geholpen als de partijen in de keten veel duidelijker zijn in wat er met het hout is gedaan om het duurzaam te maken en voor welk gebruik het hout geschikt is. Als het met biociden is behandeld, is een biocide claim op zijn plaats en daarbij hoort een duidelijk etiket dat voldoet aan de Biocidenverordening.

2. Wat is de rol van openbare raadplegingen (public consultations) bij de goedkeuring van werkzame stoffen?

Voor exclusiestoffen en werkzame stoffen die in aanmerking komen voor vervanging worden door ECHA openbare raadplegingen gehouden. Deze worden gemeld in de nieuwsbrief van het Kennisnetwerk Biociden. Meer informatie over openbare raadplegingen en de lopende openbare raadplegingen staan op de pagina Openbare raadplegingen op Biociden.nl. Het is belangrijk dat de kennis van de sector over de noodzaak en het gebruik van de werkzame stof bij deze raadplegingen wordt ingebracht en ook de kennis over mogelijke alternatieven. Zonder die kennis kunnen werkzame stoffen niet vanwege ‘publiek belang’ op de markt blijven. En als er betere alternatieven zijn, dan is het in het algemene belang om die de voorkeur te geven.

3. Is er een helpdesk voor vragen over Behandelde voorwerpen?

Ja, de Helpdesk voor vragen over Behandelde voorwerpen vindt u hier Helpdesk Behandelde voorwerpen | Biociden. Zoals daarbij aangegeven worden de vragen beantwoord door de helpdesk Risico’s van Stoffen van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Waar nodig wordt voor de beantwoording overlegd met medewerkers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ( IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)), het College voor toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden ( Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)), de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit ( NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)).

De Helpdesk geeft geen officieel Nederlands standpunt maar een advies hoe wij denken dat de Biocidenverordening geïnterpreteerd moet worden. Definitieve antwoorden kunnen alleen door de rechter worden gegeven. Ook is het mogelijk voor lidstaten om de vraag aan de Europese Commissie voor te leggen (volgens artikel 3(3) van de Biocidenverordening).